Workshop Diversiteit

We behandelen in deze mini workshop het begrip diversiteit. We gaan niet alleen in op culturele, religieuze en etnische diversiteit: we houden ook rekening met de verschillende leefwijzen, wereldvisies en waardensystemen die professionals tegen kunnen komen. 

Bewustwording staat centraal. Denk hierbij aan het verkrijgen van inzicht in jouw eigen referentiekader en cultuur. Ook leer je hoe jouw waardensystemen kunnen verschillen van die van anderen. Daarnaast krijg je in de training Multicultureel Vakmanschap handvatten om dilemma’s uit de dagelijkse praktijk het hoofd te bieden.

Deze workshop wordt gegeven door Cem Kacmaz van 360Diversiteit. Er is plaats voor 14 personen. Bij meer aanmeldingen plaatsen wij u op een wachtlijst.